Felsőoktatás-pedagógia specializáció projektbemutató

A hagyományos hallgatói projektbemutatóra 2016. június 1-jén délelőtt került sor, ahol mind az Intézményfejlesztés, mind a Programfejlesztés komplex gyakorlat során készített produktumaikat bemutatták szakirányos hallgatóink.

meghívó

Az alábbiakban Vajda Ágota demonstrátor beszámolóját olvashatják:

Elsőként az elsőévesek prezentálták, hogy milyen eredményre jutottak az Intézményfejlesztés komplex gyakorlatuk előkészítő féléve során. A felsőoktatás és az üzleti világ kapcsolata címmel bemutatott projektterv a győri Széchényi István Egyetem és az ELTE PPK közös munkájának tervezete. A munka fókusza egy konkrét felsőoktatási intézmény konkrét problémájának stratégiai jellegű megoldására irányul, továbbá a következő kérdések megválaszolására: milyen tartalékok azonosíthatók az egyetem regionális közreműködésében és az oktatás fejlesztésében? A hallgatók tanácsadói perspektívából tekintenek az egyetemi feltáró munkára, amelybe regionális és külső szakértőket is bevonnak majd.

Ezt követte az Programfejlesztés komplex gyakorlat eredményeinek bemutatása, ahol szintén az elsőévesek mutatták be az elkészült programtervet. A produktum a  G.A.M.E. – Gamification alkalmazása és megvalósításának eszköztára, témája a játékosítás módszerének, eszközeinek használata a közoktatási és felsőoktatási folyamatokban. A programot a JátékosLét Kutatóközpont megbízásából a szakirányos hallgatók és két részismereti képzésben résztvevő hallgató dolgozta ki. Bemutatásra került a képzési program akkreditációs anyaga (a tanulási eredmények, a tantárgyrendszer, a hálóterv, valamint a tantárgyrendszer egyik tantárgya.

projektb

Végül, a másodévesek mutatták be Intézményfejlesztési komplex gyakorlatuk eredményeit. A projektjük egy roma integrációs stratégia elkészítése volt a Miskolci Egyetem számára. A produktumhoz vezető munkafolyamat egy tantárgyközi projekt keretei között zajlott. Az érintett tantárgyak tartalmuknak megfelelően támogatták a projektcél megvalósítását. A beszámolóban kiemelték az ebben a félévben, a Miskolci Egyetemen megszervezett world café-t és a felszámolás alatt lévő, cigányok lakta városrészben (az ún. számozott utcákban) tett látogatást.  A stratégia részeként akciótervet készítettek, és az anyag az implementációs lehetőségek kibontásával zárult. A hozzászólások között kiemelten fontos volt, hogy Ugrai János a miskolci Tanárképző Központ vezetője is elmondta a projekttel kapcsolatos, „megrendelői” nézőpontú tapasztalatait.

projektb2

 

A projektbemutatón készült további képek megtekinthetőek az alábbi linken.

Both comments and pings are currently closed.