A tanulás/tanítás kutatása és fejlesztése a felnőtt- és felsőoktatásban

A tanulás/tanítás kutatása és fejlesztése a felnőtt- és felsőoktatásban

A projekt „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció oktatás fejlesztésén keresztül” c.

TÁMOP 4.2.1..B-09/1/KMR pályázat keretében valósul meg.

A projekt célja annak a kutatási és fejlesztési potenciálnak a megerősítése, amely lehetővé teszi a felnőtt- és felsőoktatásban folyó tanulás eredményességének javítását, különös tekintettel a képzéshez szükséges tudásháttér megteremtésére és a szakterületen a nemzetközi együttműködés fejlesztésére. Az projektben zajló tevékenységek szorosan kapcsolódnak az ELTE stratégiai célkitűzéseihez, a tanárképzés fejlesztését és a felsőoktatási kutatások, ezen belül a felsőoktatás-menedzsment kutatások fejlesztését tekintve.

A tanulási eredményességnek a felsőoktatáson belül történő kutatása („Tanulási eredmények mérése – tanítás minőségének fejlesztése” komponens) hozzájárul az e területen keletkező nemzetközi tudás behozatalához és ahhoz, hogy Magyarország képes legyen bekapcsolódni az e területen kibontakozó  nemzetközi együttműködésbe saját értékelési, mérési, minőségfejlesztési potenciáljának növelésével.

A projekt célja az, hogy közvetlenül hozzájáruljon az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolája és az ELTE Pedagogikum Központ keretein belül működő Illyés Sándor Szakkollégium képzési programjai tudáshátterének az erősítéséhez, ezeken belül a felnőttoktatási és felsőoktatási elemek jobb megjelenítéséhez. Lehetővé teszi azt, hogy a felsőoktatás-kutatás és különösen a felsőoktatás-pedagógia területén új hazai és nemzetközi publikációk születhessenek. A projekt lehetővé teszi azt, hogy az ELTE eleget tehessen az OECD IMHE tagságából fakadó kötelezettségeinek és az ELTE a nemzetközi felsőoktatás-kutatási közösség aktív tagja lehessen. Jelentős figyelmet kap a projektben az eredmények hasznosítása részben hálózatépítésen, részben a képzési programok gazdagításán keresztül.

A projekt a Neveléstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet aktív együttműködésére épül. Kiemelt célja a felnőttoktatási és felsőoktatási kutatási területek közötti kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a felsőoktatáson belül az egész életen át tartó tanulást támogató szemléletmód és tudás erősítésére.

A projekt keretében:

Az ELTE feltérképezte a minőségi tanítás megteremtéséért végzett jó gyakorlatait és nemzetközi szakértők közreműködésével értékelte tevékenységét.

Külföldi előadók meghívásával szervezett worshopok keretei között támogatja a tanítás minőségfejlesztését.  (Link)

A hallgatói kompetenciamérés eszközeit fejleszti, teszteli és értékeli. (Link)

Valamint szakmai műhelyének működtetésével, aktív diskurzust folytat a hazai szakértő közösséggel.

A projekt zárókonferenciájáról ITT olvashat.