Központ

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetén belül működő Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ 2007-ben jött létre Halász Gábor vezetésével. A felsőoktatás szervezeti és vezetési kérdései területén folytat kutatási, fejlesztési és oktatási tevékenységet. A kutatások jelentős része nemzetközi partnerekkel való együttműködésben történik. A Központ részt vesz a Bologna-folyamat hazai megvalósításának nyomon követésében és értékelésében, valamint a TÁMOP program keretein belül folyó felsőoktatási szervezet- és vezetésfejlesztési programokat támogató kutatásokban. Az itt folyó kutatások elsődleges célja a felsőoktatás-pedagógiai képzés tudáshátterének megteremtése, a hazai felsőoktatás-politika szakértői hátterének erősítése és a felsőoktatás-menedzsment eredményesebbé tételét célzó, uniós forrásokból történő hazai fejlesztések szakmai támogatása, beleértve ebbe az ELTE-n belül folyó szervezetfejlesztési folyamatokat is.

A Központ rendszeresen szervez szakmai fórumokat, ahol hazai és külföldi előadók kutatási témái kerülnek bemutatásra. Az elmúlt néhány évben többek között Finnországból, Franciaországból, Kínából és Svédországból érkező, a felsőoktatás kutatása és fejlesztése területén dolgozó szakemberek magyarországi szakmai programját szervezte meg. Munkatársai számos felsőoktatással foglalkozó programon vettek részt, előadásokat tartva vagy szakértőként, többek között Finnországban, Kínában, Olaszországban, Mexikóban, Portugáliában, Svédországban, Thaiföldön és Törökországban.

A Központ koordinálja az OECD IMHE program ELTE tagságával kapcsolatos feladatokat. Ezen belül az elmúlt években közvetlen vezetésével és támogatásával zajlott az IMHE „Minőségi tanítás” című programja, melyben az egyetem több kara és szervezeti egysége vett részt. A Központ működésében kiemelt szerep jut a minőségi oktatásnak. Ennek érdekében 2012-ben „A tanulás minősége a felsőoktatásban” címmel országos konferenciát szervezett, amelynek célja a felsőoktatás pedagógiai megújulásának támogatása volt.

Közvetlenül a Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központhoz kapcsolódik a neveléstudományi MA program felsőoktatás-pedagógia szakiránya, amely 2009-ben indult. A szakirányos képzés színvonalát emelik a Budapesti Corvinus Egyetemen és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben is dolgozó oktatók által vezetett innovatív, kreatív pedagógiai módszereket alkalmazó kurzusok. A képzés célja, hogy a szakirányt végzett hallgatók megszerzett kompetenciáikat a felsőoktatás, valamint a felnőttoktatás bizonyos területén a legkülönbözőbb munkakörökben hasznosíthassák, így például a képzési programok tervezésével és értékelésével foglalkozó szakértőként, az ágazatra specializálódott oktatásügyi elemzőként és tanácsadóként, oktatásfejlesztési programok szervezőjeként, felsőoktatási pedagógiai fejlesztőként, tanulmányi és hallgatói ügyekkel foglalkozó munkakörök betöltőjeként és általában a felsőoktatásban vagy felnőttoktatásban dolgozó oktatóként. Az eredményes kompetenciafejlesztést valós problémákra reagáló, a hallgatók aktivitására és együttműködésére épülő komplex projektek támogatják.

A szakirány mellett a Központ részismereti képzéseket is indít, amelyek elsősorban gyakorló szakemberek számára teszik lehetővé a programfejlesztés és intézményfejlesztés területén belüli tudásmélyítést, tudásbővítést.

Ugyancsak ehhez a szervezeti egységhez kapcsolódik a 2008 óta működő, a felsőoktatási szakemberek körében jól ismert, havi rendszerességgel szervezett Felsőoktatás-menedzsment Műhely. Ennek célja szakmai fórum biztosítása a felsőoktatás szervezeti és vezetési kérdései iránt érdeklődő szakemberek részére, lehetőséget nyújtva intézményi gyakorlatok megismerésére, nemzetközi példák tanulmányozására, a felsőoktatás-menedzsment aktuális elméleti és gyakorlati kihívásainak elemzésére. E műhely fontos célja a felsőoktatás-pedagógiai képzés tudáshátterének, a hallgatók szakmai kapcsolatrendszerének és gyakorlati tapasztalatainak bővítése.

A Központban OTKA támogatással 2012 óta az oktatáspolitikai és oktatásfejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusainak feltárását célzó kutatások folynak. Ezek révén várhatóan jobban megértjük, hogy az uniós forrásokra épülő hazai fejlesztések milyen feltételek mellett gyakorolnak jelentős és tartós hatást az oktatás világára. Ehhez kapcsolódik a 2013 tavaszán indult ImpAla Műhely, amely e kutatási területen segíti a létező hazai szakmai tudás feltárását, a keletkező kutatási eredmények hasznosítását és általában az egyetemi kutatás és a gyakorlat közötti kapcsolatok erősítését.