Felsőoktatás-menedzsment Műhely

A Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ keretében működő Felsőoktatás-menedzsment Műhely – kisebb kihagyással – 2008 óta szervez havi rendszerességgel a felsőoktatás-menedzsmenthez és a felsőoktatási intézmények menedzsment-kapacitása fejlesztésének témájához kötődő rendezvényeket. Ezek célja olyan szakmai fórum megteremtése a felsőoktatás szervezeti és vezetési kérdései iránt érdeklődő szakemberek részére, amely lehetőséget nyújt az eltérő intézményi gyakorlatok megismerésére, nemzetközi példák tanulmányozására, a felsőoktatás-menedzsment aktuális elméleti és gyakorlati kihívásainak elemzésére. A Műhely célja továbbá az érdeklődő szakemberek kompetenciáinak, ismereteinek bővítése, a szakmai kapcsolatrendszerek fejlesztése. A rendezvényekre a témában érintett kutatók és intézményi illetve kormányzati vezetők, valamint felsőoktatással kapcsolatos képzési programok hallgatói kapnak meghívást.

A műhelybeszélgetések a három különböző aspektusból közelítenek a felsőoktatáshoz:

  1. Funkcionális (menedzsment) szerepek és szerepfelfogások a felsőoktatási intézményekben (pl. gazdasági főigazgatók, tanulmányi osztályvezetők, dékánok, főtitkárok és rektori hivatalvezetők, stratégiakészítők).
  2. Konkrét intézmények vezetési és szervezeti modelljének esettanulmányszerű elemzése.
  3. Átfogó felsőoktatási témák intézményi, szervezeti, vezetési perspektívában történő elemzése (p. kutatásmenedzsment, humán erőforrás menedzsment szervezeti innováció, integráció, tanárképzés).

A Felsőoktatás-menedzsment Műhely megvalósult programjainak bemutatása megtalálható itt.

Jelentkezés a Felsőoktatás-menedzsment Műhely meghívott vendégei közé:

halasz.gabor@ppk.elte.hu


A Műhelyről megjelent:

Szervezeti és vezetési kérdésekről az ELTE-n

„Találkozási pontként működünk”


Támogatóink: