Projektek

A felsőoktatás-pedagógia szakirány sajátossága, hogy bizonyos kötelezően elvégzendő kurzusok projektekké tömörülnek és a hallgatók komplex fejlesztési folyamatokat visznek végig három-három kurzuson átívelve. A fejlesztések témái a felnőtt- és felsőoktatás aktuális kérdéseivel foglalkoznak (például: IKT-val támogatott tanulás, a hallgatói bevonás erősítése) és legtöbbször oktatási partnerek (Közoktatási Vezetőképző Intézet, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala) valós igényei szerint kerülnek kialakításra.

Minden félév végén, a projektek félidejében és azok zárásaként a hallgatók bemutatják fejlesztésük eredményét  a megrendelőknek, oktatóiknak és az érdeklődőknek. Ezen alkalmakon a hallgatók nem csak beszámolnak munkájukról, de szakmai fejlődésükhöz és a projektek további fejlesztéséhez kapnak visszajelzéseket, ötleteket, tanácsokat.

projektbemutató képek

Felső- és felnőttoktatási programok tervezése projekt

A projekt célja a résztvevők felkészítése arra, hogy, akár önállóan, akár fejlesztő csoport tagjaként, vezetőjeként bekapcsolódhassanak a programfejlesztésbe, képzési programok és tanulási környezetek tervezésébe.

A tanegység tartalmainak feldolgozása segíti a hallgatókat olyan kompetenciák megszerzésében, amelyek lehetővé teszik a felnőtt- és felsőoktatási programokkal kapcsolatos szakértői, fejlesztő (tervező, adaptáló), elemző és szervező tevékenységet.

A projekt két féléves, döntően két tanegység tartalmaira épít. Az első félév végére a csoport elkészíti egy program teljes akkreditációs dokumentációját, a második félév végére kidolgozza a képzési program oktatási programcsomagját.

Kurzusok Kredit Óraszám Értékelés
1. félév (tavaszi félév)
PEMD-F 12: Tanulás és tanulástámogatás a felsőoktatásban (előadás) 2 2 koll.
PEDM-F 29: Felső- és felnőttoktatási képzési programok tervezése

4

2 gyj.
2. félév (őszi félév)
PEDM-F 13: Tanulás és tanulástámogatás a felsőoktatásban (szeminárium) 2 2 gyj.

A 2013-as projekt záró prezentációja:


Felsőoktatási intézményfejlesztés projekt

A képzés célja a résztvevők felkészítése arra, hogy akár önálló kezdeményezésként, akár fejlesztő csoportok tagjaként vagy vezetőjeként bekapcsolódhassanak egy felsőoktatási intézmény komplex fejlesztési munkálataiba. További cél, hogy a hallgató interaktív és terepközeli csapatmunka részeseként tapasztalatot szerezzen a stratégiai gondolkodás, az intézményfejlesztés és minőségfejlesztés területein, és később eredményesen dolgozhasson a minőségirányítás optimális környezetének kialakítása és a létező jó gyakorlatok megerősítése és fejlesztése érdekében.

A képzésben részt vevő korábbi évfolyamok olyan résztémákkal foglalkoztak mint egy tanszék uniós forrásokból történő fejlesztésének nyomon követése vagy egy felsőoktatási intézmény tanulási-tanítási stratégiájának kialakítása. A 2013-ban végzett évfolyam egy kar számára minőségdíj pályázatot készített.

Kurzusok

Kredit Óraszám Értékelés
1. félév (őszi félév)
PEDM-F35: Fejlesztés és stratégiai menedzsment

4

2 gyj.
2. félév (tavaszi félév)
PEDM- F21: Projektmenedzsment

3

2 gyj.
PEDM- F23: Minőségfejlesztés

3

2 gyj.A 2013/2014-es projekt első féléves prezentációja: