Szakmai gyakorlat

“A szakmai gyakorlat fontosságának hangsúlyozása napjainkban erőteljesen megjelenik. Ritkán lehet olyan álláshirdetést olvasni, amely nem szabja  feltételként a gyakorlat, tapasztalat meglétét már a pályakezdők esetében is.  A felsőoktatási intézményeket számos motiváló tényező ösztönözi a szakmai gyakorlatok szervezésére. A szakmai gyakorlat hozzájárul az oktatás minőségének és az intézmény presztízsének növeléséhez, biztosítja a gazdasági szféra és a felsőoktatási képzések kapcsolódását, mindezek mellett pedig növeli a hallgatók elhelyezkedési esélyeit is.” *
A neveléstudományi mesterszak, felsőoktatás-pedagógia szakirány keretein belül a hallgatók képzésük harmadik félévben vesznek rész külső szakmai gyakorlaton. A terepmunka célja, hogy a felsőoktatási intézményeknél vagy a felsőoktatás világához kapcsolódó szervezeteknél szerezzenek tapasztalatot, amely jól kiegészíti a tanulmányaik során elsajátított ismereteket, képességeket. A külső munka szaktudásba való integrálását segítik a gyakorlatkövető szemináriumok és az ott kapott feladatok, amelyek teret adnak a gyakorlati helyen “hallottak és látottak” átgondolására, feldolgozására.

Szakmai gyakorlat

PEDM-F39

Kurzus típusa: szeminárium

Óraszám: 120 óra  (Kontakt óra: 10, terepmunka 110)

Kredit: 4

Ajánlott félév: 3

Értékelés módja: minősítés

A feldolgozást segítő módszerek:
  • Tanulási terv
  • Interjú, dokumentumelemzés
  • Reflektív napló
  • (Ön)értékelési lapok
  • Portfólió
Tájékoztató:
Tárgyleírás:

Az első szakmai gyakorlatot végző évfolyam bemutatója:

Partnereink, gyakorlatot nyújtó intézmények 2013-ban:

Közép-európai Egyetem

CEU logo

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

OFI logo

Oktatási Hivatal – Felsőoktatási Főosztály

OH logo

Tempus Közalapítvány

TKA logo

Eötvös Loránd Tudományegyetem

ELTE logo

Magyar Tudományos Akadémia


* Idézet  a felsőoktatás-pedagógia szakirány  első mesterszakos évfolyamának munkájából: Budán Eszter, Cseh Szilveszter, Molnár Beáta, Szőllősi Tímea, Sztrelcsik Eszter, Tugyi Katalin, Varga Adrienn, Zombory Júlia (2011): Módszertár az egyéni szakmai gyakorlathoz – oktatók és hallgatók számára. Kézirat