Képzések

A Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központhoz kapcsolódik a neveléstudományi MA program felsőoktatás-pedagógia szakiránya, amely 2009-ben indult.  A képzés célja, hogy a szakirányt végzett hallgatók megszerzett kompetenciáikat a felsőoktatás, valamint a felnőttoktatás bizonyos területén a legkülönbözőbb munkakörökben hasznosíthassák, így például a képzési programok tervezésével és értékelésével foglalkozó szakértőként, az ágazatra specializálódott oktatásügyi elemzőként és tanácsadóként, oktatásfejlesztési programok szervezőjeként, felsőoktatási pedagógiai fejlesztőként, tanulmányi és hallgatói ügyekkel foglalkozó munkakörök betöltőjeként és általában a felsőoktatásban vagy felnőttoktatásban dolgozó oktatóként. Az eredményes kompetenciafejlesztést valós problémákra reagáló, a hallgatók aktivitására és együttműködésére épülő komplex projektek támogatják.

A szakirány mellett a Központ részismereti képzéseket is indít, amelyek elsősorban gyakorló szakemberek számára teszik lehetővé a programfejlesztés és intézményfejlesztés területén belüli tudásmélyítést, tudásbővítést.