Kutatások

A Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport itt bemutatott kutatási-fejlesztési portfóliója olyan jelenleg folyó, valamint korábban zajlott, de jelenleg is hasznosítás alatt álló kutatási és fejlesztési programokat tartalmaz, amelyek a felsőoktatás és az oktatási innováció témaköréhez kapcsolódnak. A programok egy részét az ELTE PPK más szervezeti egységeivel, illetve külső partnerekkel együttműködésben szervezzük. A kutatócsoportunk munkatársairól bővebben is tájékozódhat.

A Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport kutatási és fejlesztési portfóliója az alábbi linken érhető el.

  1. Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai – ImpAla kutatás (OTKA)
  2. Helyi-intézményi oktatási innovációs keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása (OTKA)
  3. A tanári tanulás kutatása (Horizon 2020)
  4. Tanulástámogatás a felsőoktatásban
  5. Oktatási innovációs stratégia
  6. Vezetőképzés és vezetésfejlesztés
  7. Tanulószervezetek az oktatásban
  8. Innováció és vállalkozás a felsőoktatásban
  9. Tudásmenedzsment a közoktatásban
  10. Felsőoktatás-menedzsment szakmai műhely