Részismereti képzések

Részismereti képzéseinket ajánljuk…

Jelentkezzen most őszi félévben induló részismereti képzésünk valamelyikére!
Felsőoktatás-pedagógiai és felsőoktatás-menedzsement témákban!

Felsőoktatási intézmény munkatársai, vezetői számára

A felsőoktatás világa iránt érdeklődő hallgatók számára

Felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban álló cégek, szervezetek munkatársai számára

 

———————————————————————————————————————–

Mit jelent a részismereti képzés és ki jelentkezhet rá?

A részismereti képzés olyan képzés, amely során a hallgató egy képzés csak bizonyos kurzusait, moduljait vagy specializációit végzi el. A részismereti képzések időtartama alatt a résztvevő hallgatói jogviszonyban áll a képzést folytató felsőoktatási intézménnyel.

A képzést szolgáltató intézmény a részismereti képzés elvégzéséről és a hallgató tanulmányi teljesítményéről igazolást állít ki. Az elvégzett kurzus, modul vagy specializáció teljesítése a később folytatott felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

A részismeretek megszerzésére irányuló képzésben való részvétel feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen valamilyen felsőfokú végzettséggel.

Részismereti képzést az intézmények csak költségtérítéses formában indíthatnak.

ELTE-s hallgatók szabad kreditjeik felhasználásával is részt vehetnek a képzéseken.

————————————————————————————————————————-

Mik az aktuális jelentkezési feltételek?

A jelentkezéshez szükséges:

  • legalább BA vagy azzal megegyező szintű végzettség
  • önéletrajz
  • motivációs levél (terjedelem: 2 –3 oldal)
  • angol nyelv ismerete
  • felvételi eljárási díj befizetése

 

Felvételi eljárás menete:

Felvételi elbeszélgetés: A személyes meghallgatás során elsődleges szempont a jelentkező szaktudományos ismereteinek,  motivációjának feltárása.

A felvételi eljárásról kérjük érdeklődjön a Kar Tanulmányi Hivatalában vagy a felvinfo@ppk.elte.hu email címen.

———————————————————————————————————————–

Részletes tájékoztató:* 1 kredit = 30 munkaóra

A kreditek alapján meghatározott munkaórák értékéből a hallgatók 30 órát kontaktóra keretében, a meghatározott időpontokban az egyetemen töltenek, a fennmaradó órák a hallgatói munkaórák, amelyeketa hallgatók a kontaktórán kívül fordítanak a feladatok elvégzésére (Pl.: 3 kredites tárgy esetében: a hallgatók 30 órát kontaktóra keretben (heti 2*45 perc), 60 órát otthoni hallgatói munkaórában töltenek el (heti 4*45 perc)).